முக்கிய துறைகள்

 

நகராட்சி நிர்வாகம் (ம) குடிநீர் வழங்கல் துறை

 

நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம்,
எழிலகம்,
சென்னை – 600 005
இணையதளம் – http://cma.tn.gov.in

 

பேருராட்சி இயக்குநரகம்,
குறளகம்,
சென்னை – 600 108
தொலைபேசி: 044 - 2535 8744
இணையதளம் – http://www.townpanchayat.in

 

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி
ரிப்பன் மாளிகை,
சென்னை – 600 003
தொலைபேசி: 044 - 24615989 / 24615929 / 24615949
இணையதளம் – http://www.chennaicorporation.gov.in

 

ஊரக வளர்ச்சி (ம) ஊராட்சித் துறை

 

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை
பனகல் மாளிகை,
சென்னை – 600 015
தொலைபேசி - (044) - 24336105 / 24337436 / 24337440 / 24336102
இணையதளம் – https://tnrd.gov.in/

 

சுற்றுச்சூழல் (ம) வனத்துறை

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்,
76, மவுண்ட் சாலை, கிண்டி,
சென்னை – 600 032
தொலைபேசி: 044 - 22353134
இணையதளம் – http://www.tnpcb.gov.in

 

சுற்றுச்சூழல் துறை
பனகல் மாளிகை,
சைதாப்பேட்டை,
சென்னை – 600 015
தொலைபேசி - 044 - 24336421, 24336928
இணையதளம் – http://www.environment.tn.nic.in

 

மக்கள் நல்வாழ்வு (ம) குடும்பநலத்துறை

தலைமை செயலகம், சென்னை

இணையதளம் – www.tnhealth.org