இடம் தேதி விபரம் ஆவணங்கள்

தேனி

23-11-2018

பிளாஸ்டிக் மாசில்லா தமிழ்நாடு - ஓட்டல் மற்றும் திருமண மண்டப உரிமையாளர்களுக்கான விழிப்புணர்வு கூட்டம் - தேனி

கிளிக் செய்க

வேலூர்

22-11-2018

பிளாஸ்டிக் மாசில்லா தமிழ்நாடு விழிப்புணர்வு கூட்டம் - வேலூர்

கிளிக் செய்க

வேலூர்,
வாணியம்பாடி

22-11-2018

பிளாஸ்டிக் மாசில்லா தமிழ்நாடு - விழிப்புணர்வு கூட்டம் - வேலூர் - வாணியம்பாடி

கிளிக் செய்க

வேலூர்

20-11-2018

பிளாஸ்டிக் மாசில்லா தமிழ்நாடு - ஓட்டல் மற்றும் திருமண மண்டப உரிமையாளர்களுக்கான விழிப்புணர்வு கூட்டம் - வேலூர்

கிளிக் செய்க

திருநெல்வேலி

20-11-2018

பிளாஸ்டிக் மாசில்லா தமிழ்நாடு - விழிப்புணர்வு கூட்டம் - திருநெல்வேலி

கிளிக் செய்க

கிருஷ்ணகிரி

20-11-2018

பிளாஸ்டிக் மாசில்லா தமிழ்நாடு - ஓட்டல் மற்றும் திருமண மண்டப உரிமையாளர்களுக்கான விழிப்புணர்வு கூட்டம் - கிருஷ்ணகிரி

கிளிக் செய்க

காஞ்சிபுரம்

19-11-2018

பிளாஸ்டிக் மாசில்லா தமிழ்நாடு - விழிப்புணர்வு கூட்டம் - காஞ்சிபுரம்

கிளிக் செய்க

திருப்பூர்

16-11-2018

பிளாஸ்டிக் மாசில்லா தமிழ்நாடு - ஓட்டல் மற்றும் திருமண மண்டப உரிமையாளர்களுக்கான விழிப்புணர்வு கூட்டம் - திருப்பூர்

கிளிக் செய்க

கிருஷ்ணகிரி

16-11-2018

பிளாஸ்டிக் மாசில்லா தமிழ்நாடு - விழிப்புணர்வு கூட்டம் - கிருஷ்ணகிரி

கிளிக் செய்க

கோயம்பத்தூர்

15-11-2018

பிளாஸ்டிக் மாசில்லா தமிழ்நாடு - ஓட்டல் மற்றும் திருமண மண்டப உரிமையாளர்களுக்கான விழிப்புணர்வு கூட்டம் - கோயம்பத்தூர்

கிளிக் செய்க

நாகப்பட்டினம்

14-11-2018

பிளாஸ்டிக் மாசில்லா தமிழ்நாடு - ஓட்டல் மற்றும் திருமண மண்டப உரிமையாளர்களுக்கான விழிப்புணர்வு கூட்டம் - நாகப்பட்டினம்

கிளிக் செய்க

வாரிய அலுவலகம்

20-11-2018

சுற்றுச்சூழல்-கிளப், அனைத்து தேசிய பசுமை கார்ப்ஸ் (NGC) ஒருங்கிணைப்பாளர்களுடன் – கலந்துரையாடல் - சென்னை

கிளிக் செய்க

சென்னை

17-11-2018

பிளாஸ்டிக் தடை விழிப்புணர்வு ஒருங்கிணைந்த கூட்டம்
ஷாப்பிங் மால்கள், ஹோட்டல் மற்றும் திருமண மண்டபம் - பிரதிநிதிகளுடன்

கிளிக் செய்க

சென்னை

01-11-2018

மாண்புமிகு சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் நடைப்பெற்ற ஆய்வுக் கூட்டம்

கிளிக் செய்க