வ.எண்துறைகள் இணையதள இணைப்புகள்

1

சுற்றுச்சூழல், வன மற்றும் பருவ நிலை மாற்றம் அமைச்சகம்

http://envfor.nic.in

2

மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்

http://cpcb.nic.in

3

நகராட்சி நிர்வாக ஆணையரகம்

http://cma.tn.gov.in/

4

பேருராட்சி இயக்குநரகம்

http://www.townpanchayat.in

5

பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி

http://www.chennaicorporation.gov.in

6

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சித் துறை

https://tnrd.gov.in/

7

தமிழ்நாடு மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம்

http://www.tnpcb.gov.in

8

சுற்றுச்சூழல் துறை

http://www.environment.tn.nic.in

9

மத்திய பிளாஸ்டிக் மற்றும் தொழில்நுட்ப நிறுவனம், சென்னை

https://www.cipet.gov.in/centres/hlc-cipet-chennai/introduction.php

10

மக்கள் நல்வாழ்வு (ம) குடும்பநலத்துறை

www.tnhealth.org/